HMI421. Användbarhetsorienterad systemutveckling, 5p

Instructor Mikael Kindborg
Semester ht 98

Prerequisites För tillträde till kursen krävs genomgånget basblock på det kognitionsvetenskapliga programmet, eller motsvarande.
Goals
Content
  1. Design och prototyping för användbarhet
  2. Relationerna mellan människa-datorinteraktion och systemutveckling
  3. Relationerna mellan människa-datorinteraktion ochkognitionsvetenskap
Literature

Examination Obligatoriska laborationsmoment. Kursen examineras i seminarieform
Other