HMI422. Design för användbarhet, 10 p

Instructor Martin Howard
Semester ht 98
Prerequisites Grundläggande kurs i människa-datorinteraktion och systemutveckling, eller motsvarande kunskaper.
Goals
Content
  1. begreppet användbarhet
  2. design av användargränssnitt
  3. prototyping och implementering
  4. användbarhetstestning
  5. olika ansatser för utvecklingsmetodik
  6. designteori
Literature

Examination
Other