HMI611. Humanistisk Informationsteknologi, 5 p

Instructor Yvonne Wrn
Semester Hösten 1999

Prerequisites Deltagare skall vara antagen till forskar- eller masterutbildning
Goals
Content
  1. Utvidgningen av kognitiv ergonomi, dess relation till MDI och användning i samband med grupper. 
  2. IT och lärande, samarbete vid lärande.
  3. Datorförmedlad kommunikation, MUD och chat.
  4. Samarbete i dynamiska system.
Literature
  • Geoffrey C. Bowker, Susan Leigh Star, William Turner & Les Gasser (Editors). Social Science, Technical Systems, and Cooperative Work: Beyond the Great Divide (Computers, Cognition and Work Series). New Jersey: Lawrence Erlbaum, 1997. 
  • Introduktion i Humanistisk Informationsteknologi. Y. Waern (Ed.). Tema Kommunikation, 1998. Görs tillgänglig genom Tema Kommunikation
Examination Skriftlig rapport
Other