HMI621. Talteknologi

Instructor

Mats Blomberg, KTH, mats@speech.kth.se
Beril Lyberg,IDA, tel 070 5564704, Bertil.X.Lyberg@telia.se
Rolf Carlsson, KTH, rolf@speech.kth.se
Kjell Elenius, KTH, kjell@speech.kth.se
Björn Granström, KTH, bjorn@speech.kth.se
Arne Jönsson,IDA, tel 28 17 17, arnjo@ida.liu.se

Semester  
Prerequisites  
Goals
Content
  1. Kursens omfattning 24 h Föreläsningar
  2. 4 st. individuella laborations uppgifter
  3. Fördjupningsarbete
  4. Studiebesök på KTH, Stockholm
Literature
  • Borden, G. J. and Harris, K. S.: Speech Science Primer .
  • Övrigt kursmaterial:
    • Kurskompendium i Talteknolgi
Examination
Other