HMI622. Natural Language Interfaces,

Instructor

Lars Ahrenberg
Arne Jönsson
Bertil Lyberg
Lena Strömbäck

Semester

Prerequisites Grundkurs i lingvistik. Formella språk, datalingvistik alt. AI. Talteknologi rekommenderas.
Goals
Content Metoder för automatisk analys och generering av språk (tal resp. text). Mänsklig dialog och människa-dator-dialog. Subspråk. Insamling och analys av dialogdata. Systemarkitekturer och dialoghantering i gränssnitt med naturligt språk. Designkriterier (robusthet, portabilitet, ...) och utvärderingsmetoder. Genomgång av applikationer och system. 
Literature  
Examination
Other