Program for the visit of the UCIT Graduate School a HMI/CID/IPLab, Jan 13, 2003

Den 13 januari får vi besök av en grupp doktorander och lärare från forskarskolan "Graduate School in User-Centered Information Technology" (UCIT), Tampere, Finland. Syftet är att etablera kontakt mellan UCIT och HMI-forskarskolan, och att finna gemensamma intressen för ev. fortsatt samarbete. Information om UCI finns på deras webbplats:
http://www.cs.uta.fi/ucit/introduction.html

Du är hjärtligt välkommen att delta i denna träff, som äger rum på IPLab och CID, KTH. Från UCIT kommer cirka 20 personer, varav 15 doktorander, så vi hoppas på god uppslutning från Sverige också.

Program:

För att planera för bl.a. lokaler och lunch vill vi ha din anmälan snarast, och allra senast 8 januari. Anmäl dig via e-post till Ulla-Britt Lindqvist, ubl@nada.kth.se

Väl mött den 13/1!

Kerstin Severinson Eklundh
Kjell Ohlsson
Yngve Sundblad